Menu
menu

Dariusz Czaja ––– antropolog kultury, redaktor kwartalnika „Konteksty”, eseista, recenzent muzyczny. Doktor habilitowany, wykładowca w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ.

Hubert Francuz ––– antropolog kultury, doktorant UJ. Pisze o fotografii archiwalnej i jej związkach z wizją powojennej historii Europy.

Monika Kozień ––– historyk i krytyk sztuki, kuratorka wystaw, pracuje w Muzeum Historii Fotografii w Krakowie.

Marta Miskowiec ––– antropolog kultury, kuratorka wystaw i autorka tekstów, pracuje w Muzeum Historii Fotografii w Krakowie.

Agata Pankiewicz ––– fotograf, architekt wnętrz. Doktor habilitowany, kierownik Katedry Filmu Animowanego, Fotografii i Mediów Cyfrowych na Wydziale Grafiki ASP w Krakowie.

Marcin Przybyłko ––– z wykształcenia lekarz medycyny. Absolwent ASP w Krakowie. Fotograf, grafik (współtwórca pracowni Teren Prywatny). Współpracuje z MNK, MHF, Capellą Cracoviensis, PAU, ASP.

Marcin Smerda ––– z wykształcenia filozof. Studiował również socjologię i religioznawstwo. Kiedyś był doktorantem. Stwierdził jednak, że to go w ogóle nie bawi i zrezygnował.

Jan Sowa ––– socjolog i kulturoznawca. Studiował polonistykę, psychologię i filozofię na UJ w Krakowie oraz na Université Paris 8 w Saint-
-Denis. Aktualnie pracuje w Katedrze Antropologii Literatury i Badań Kulturowych UJ.

Filip Springer ––– reporter, fotograf, autor kilku książek, publikuje w „Tygodniku Powszechnym”, „Polityce”, „Dużym Formacie”. Stypendysta Fundacji Herodot im. Ryszarda Kapuścińskiego.

Ziemowit Szczerek ––– dziennikarz, pisarz. Współpracuje blisko z czasopismami „Polityka” i „Nowa Europa Wschodnia”. Pisze doktorat z politologii. Zajmuje się Wschodem Europy i dziwactwami geopolitycznymi, historycznymi oraz kulturowymi.

Józef Tischner (1931–2000) ––– filozof, eseista, ksiądz katolicki. Współzałożyciel i prezydent Instytutu Nauk o Człowieku w Wiedniu, ceniony rekolekcjonista i wykładowca, autor „Tygodnika Powszechnego”, „Znaku” oraz wielu książek.

Marta A. Urbańska ––– historyk i krytyk architektury, architekt, tłumaczka i eseistka. Adiunkt w Instytucie Historii Architektury i Konserwacji Zabytków na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej.